Psikoterapi (PhD)

Вибачте цей текст доступний тільки в “турецька”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Programın Amacı ve İçeriği :

Öğrencilere, Psikoterapi bilimi alanında bireysel bilimsel araştırma gerçekleştirebilmeleri için gerekli tecrübe ve kaynakları sunmaktır. Mezuniyet, yeterliliğin kanıtı olarak sayılmaktadır. Doktora programı, Psikoterapi biliminde faaliyet gösteren bilim adamlarının gelecek neslini desteklemeyi ve gerekli donanım sağlamayı amaçlamaktadır. SfÜ, Psikoterapi biliminde eğitim a sunan ilk üniversite olup kendi metodolojik profilini geliştirmiştir. Aşağıda belirtilen maddeler üzerinde odaklanma söz konusudur: · Nitel yöntemlerin uygulanması ile ampirik araştırmalar; · Psikoterapi biliminde teori oluşturulması ile ilgili soruların cevaplarını bulmayı amaçlayan teorik araştırmalar; · Psikoterapi bilimi alanındaki gelişmeleri inceleyen tarihi araştırmalar; · Araştırmanın çeşitli alanları, araştırma yöntemleri ve psikoterapi okulları ile ilgili eleştiri tartışmaları; · Beşeri bilimler (edebi çalışmalar, etnoloji, sosyoloji, tarih, felsefe) ile ilgili disiplinlerarası araştırmalar. Tabii ki bu metodolojik profil, niceliksel ve deneysel araştırmalar alanlarında veya epidemiyolojik sağlık hizmetleri alanında mezuniyeti hariç tutmuyor. Bu metodolojik profil aşağıda belirtilen maddeleri içermektedir: · Bilgisayar destekli metin analizi · Psikoterapötik sürecin sistem-teorik ve matematiksel modellemesi · Terapötik sürecin niceliksel analizi (anlama, direnç, terapötik müdahaleler, vs.) · Psikoterapötik yöntemlerin etkinliği araştırmaları · Karşılaştırmalı terapi araştırmaları · Farklı psikoterapötik okullarının psikoterapötik yöntemlerin etkinliği ile ilgili faktörlerinin incelenmesi · Psikopatolojik fenomenlerin arasındaki ilişki ve etkileşimi Yukarıda belirtilmiş yöntemler (özellikle nitel olanlar) SFÜ’nin metodolojik “direklerini” temsil etmektedir. Ancak diğer nicel veya nitel yöntemler de uygulanabilir.

sigmund

SfÜ doktora programı, doktora tezinin yazılması için gereken zamanı da içeren sekiz dönemlik bir süreçtir. Bununla birlikte, başvuranlar tezlerini öngörülen süre içinde tamamlayamadıkları takdirde, kurs süresi uzatılabilir veya öngörülenden daha kısa sürede tamamlayabilirler.

Araştırma önerisi, Kaynak, adı ve söylem araştırması, Akademik didaktik, Meslek ile bilim arasındaki transferin imkanları ve sınırlamaları.. Bu modülün başarılı tamamlanmasıyla öğrenciler; gelecek faaliyet alanlarında kendilerini göstermelerine ve bağımsız bilimsel faaliyetleri düzenlemelerine yardımcı olacak teorik ve pratik bilgi, beceri ve yetkileri elde edinecekler. Bu sebeple bu modül; bilgilerin genişlemesine, bilgilerin aktarılmasına, sentezleri analize etme ve oluşturma kabiliyetine ve bilgilerin sunulmasına odaklanmaktadır.

Psikoterapinin seçilmiş örneklere dayalı ön tarihi ve tarihi, Bilim tarihi ve psikoterapi bilimi ile bağlantısı, Kimlik konseptinin (kişisel ve toplumsal) tarihi gelişimi ve psikoterapi okullarına etkileri, Psikoterapi araştırmaları tarihi. Bu modülün başarılı tamamlanmasıyla öğrenciler; psikoterapiyi ve psikoterapi bilimini, tarihi gelişimi çerçevesinde tanımlamalarına yardımcı olacak geniş bilgi, beceri ve yetkileri elde edinecekler. Tarihi düşünme tarzı, şimdiki zamanı anlamak için bilimsel çalışmalarda son derece gereklidir; o, akademik pozisyonlara mesafe koymamıza ve böylece bağımsız düşünmemizi teşvik etmektedir.

Bilim felsefesi, Meslek ve bilim olarak psikoterapi I, Meslek ve bilim olarak psikoterapi II, Süreç ve sonuç araştırması, Bütünleştirici psikoterapi, dinamik sistemler teorisi.. Bu modülün başarılı tamamlanmasıyla öğrenciler; psikoterapi biliminin bilimler kanunundaki özel mevkii ve onun belli başlı teorik esasları ile tanışacak, bunu eleştirel olarak değerlendirebilecek, bunları kendi araştırmalarına dahil edebilecek ve bağımsız katkılarda bulunabilecekler.

Psikoterapi Biliminin Metodoloji ve Yöntemleri I, Psikoterapi Biliminin Metodoloji ve Yöntemleri II, Psikoterapi Biliminin Metodoloji ve Yöntemleri III, Psikoterapi Biliminin Metodoloji ve Yöntemleri IV.. Bu modülün başarılı tamamlanmasıyla öğrenciler; bilimsel yöntemlerin (nitel, nicel ve karışık) geniş bilgileri elde edinecekler ve bunları kendi potansiyeline, sınırlamalarına ve hem psikoterapi bilimi çerçevelerinde hem de disiplinlerarası araştırmalarda kullanabilecekler. Ayrıca, öğrenciler karakteristik araştırma yöntemlerini ses anlayışını kazanacak ve bunları araştırmalar ve/veya pratikteki önemli sorunları çözmek için uygulayabilecekler.

Doktor Adayları için Disiplinlerarası Networking İnteraktif Eğitimi, İnteraktif eğitimde öğrenciler, farklı çalışma alanlarından gelen kurs arkadaşlarının önünde tez projelerini sunacaklar. Öğrenciler, araştırma projelerini ve sonuçlarını sunma sanatında ustalaşmış olacak ve disiplinlerarası açıdan sorulara yetkin bir şekilde cevap vermeyi öğrenecekler.

Öğrenciler, önerdikleri doktora tezinin detaylı açıklamasını (tez önerisini) yazmaları gerekmektedir. Bu tez önerisi araştırma konusu, metodolojisi, amaçları, kaynakları ve çalışma takvimini içermelidir. Yazılı sunum yapma dahil olmak üzere araştırma projelerini planlama kabiliyeti; bilgi yansıması ve öğrencinin kendi tezini hazırlaması.

Dersler bağlamında kendi araştırma bulgularının sunumu ve/veya konferanslar ve/veya atölyeler ve/veya dergilerde makaleler ve/veya antologilerde makaleler (önce tez danışmanı tarafından onaylanmaktadır). Öğrenciler, ulusal ve uluslararası forumlarda araştırma projelerini ve sonuçlarını sunma sanatında ustalaşmış olacak ve kendi ve diğerlerin kabiliyetlerini analize edebilecek ve eleştirel olarak değerlendirebilecekler. Ayrıca, onlara hem aynı meslek sahibi olmayanlara hem de profesyonellere kendi araştırma sonuçlarını sunmalarına ve kompleks korelasyonları yetkin ve anlaşılır bir şekilde iletmelerine yardımcı olacak öğretim becerileri kazanacaklar.

Doktora tezinin akademik seviyede ve tez danışmanı ile yakın işbirliği içerisinde yazılması.

Mezuniyet sınavı yerine geçen ve sınav komitesi önünde tez konusu ile bağlantısı olan psikoterapi biliminin alanı ile ilgili tartışmayı da içeren sözlü tez savunması. Bu modülün başarılı tamamlanmasıyla öğrenciler; tüm doktora programının bağlamında tez çalışmalarının sonuçlarının sunumu, yansıtması ve analizinde ustalaşmış olacaklar. Öğrencilerin tez çalışmalarının sonuçlarını yeniden özetlemeleri ve sunmaları, tez çalışmalarının ilgili Alana hangi katkıları ve toplum için hangi faydaları getirdiği, değerlendirme ve metodolojik yeterliliği ve sunum üzerinde odaklanılacaktır. Ayrıca öğrenciler, tez konusu ile bağlantısı olan psikoterapi biliminin alanlarını o kadar iyi bilecek ki yüksek profesyonel seviyede bile bunu tartışabilecekler.

Psikoterapi (PhD) Doktora Programı Kayıt için Gerekli Belgeler

• Lisans Diploması Noter Onaylı Fotokopisi
• Yüksek Lisans Diploması Fotokopisi ( Valilikten Apostil yaptırılacak )
• 4 Adet Vesikalık Fotoğraf
• Pasaport Fotokopisi ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
• Özgeçmiş ve Tavsiye Mektubu
• Sertifikalar ( Varsa Psikoloji alanı ile ilgili aldığı serti kalar )
• İngilizce bildiğine dair üniversitenin matbu formu imzalanacak.
• Yayınladığı Makaleler ( Var ise )
• Staj Yaptığına Dair Belge ( Minimum 3 aylık staj yaptığına dair belge )