Klinik Psikoloji

yakin-dogu-universitesi

PROGRAMIN AMACI
Klinik Psikoloji programının amacı, danışanların ve hastaların psikolojik sorunları ile ilgili tanı koyabilen, psikolojik testlerini yapabilen ve psikoterapilerini uygulayabilen uzman psikologlar yetiştirmektir.

ÇALIŞMA ALANLARI
Klinik Psikoloji alanında eğitim alan kişiler; Hastanelerde, Psikiyatri Kliniklerinde, Psikolojik Danışma Merkezlerinde, Rehabilitasyon Merkezlerinde, Üniversitelerde, Huzurevlerinde, Çocuk Esirgeme Kurumlarında, Belediyelerin İlgili Birimlerinde, çalışma imkanı bulmaktadır.

PROGRAMA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Başvuru Formu
2. Lisans Diplomasının Aslı veya Noter Onaylı Örneği
3. Lisans Transkript Fotokopisi ( Not Dökümü )
4. ALES Sınav Sonuç Belgesi Fotokopisi ( 55 Puan – Tezli Program )
5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6. İkametgah Belgesi
7. 6 Adet Fotoğraf
8. Sağlık Raporu ( Aile Hekimlerinden )

PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI MEZUNLARI İÇİN 

TEZLİ PROGRAM

ZORUNLU DERSLER
PSY500 Araştırma Yöntemleri
PSY501 Yetişkinlik Psikopatolojisi ve Psikoterapi (I)
PSY502 Yetişkinlik Psikopatolojisi ve Psikoterapi (II)
PSY506 Psikolojik Testler ve Uygulaması
PSY507 Klinik Değerlendirme ve Uygulama
PSY509 Psikoterapi Teknikleri
PSY590 Klinik Psikoloji Semineri
PSY595 Klinik Psikoloji Stajı
PSY599 Bitirme Tezi
SEÇMELİ DERSLER
PSY503 Yaşlılık Psikolojisi
PSY504 Çocukluk Psikopatolojisi
PSY505 Zihinsel Engel
PSY508 Çağdaş Kişilik Kuramları
PSY510 Dinamik Psikoterapiler
PSY511 Kognitif Davranışçı Terapiler
PSY512  Davranış Biyolojisi
PSY513 Psikofizyolojik Bozukluklar
PSY514 Psikolojide Etik
PSY515 Psikofarmakoloji
PSY516 Madde Bağımlılığı Tedavisi
PSY517 Çocuk İstismarı
PSY518 Psikanalitik
PSY530 Psikolojide Benlik Modelleri Klasik Yaklaşımlar
PSY531 Psikolojide Benlik Modelleri Modern Yaklaşımlar

ALAN DIŞI LİSANS PROGRAM MEZUNLARI İÇİN

TEZLİ PROGRAM

BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ ( 3 DERS )
PSY101 Psikolojiye Giriş
PSY342 Psikopatoloji
PSY441 Klinik Psikoloji
Not : Tezli Psikoloji Yüksek Lisans programı 7 ders + seminer + tez ve bölümün uygun göreceği yerde eğitim süresi içerisinde minimum bir ay stajdan oluşmaktadır. Seçmeli ders Psikoloji Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenecektir.

klinikz

TEZSİZ PROGRAM

ZORUNLU DERSLER
PSY500 Araştırma Yöntemleri
PSY501 Yetişkinlik Psikopatolojisi ve Psikoterapi (I)
PSY502 Yetişkinlik Psikopatolojisi ve Psikoterapi (II)
PSY506 Psikolojik Testler ve Uygulaması
PSY507 Klinik Değerlendirme ve Uygulama
PSY509 Psikoterapi Teknikleri
PSY590 Klinik Psikoloji Semineri
PSY595 Klinik Psikoloji Stajı
PSY598 Mezuniyet Projesi
SEÇMELİ DERSLER
PSY503 Yaşlılık Psikolojisi
PSY504 Çocukluk Psikopatolojisi
PSY505 Zihinsel Engel
PSY508 Çağdaş Kişilik Kuramları
PSY510 Dinamik Psikoterapiler
PSY511 Kognitif Davranışçı Terapiler
PSY512  Davranış Biyolojisi
PSY513 Psikofizyolojik Bozukluklar
PSY514 Psikolojide Etik
PSY515 Psikofarmakoloji
PSY516 Madde Bağımlılığı Tedavisi
PSY517 Çocuk İstismarı
PSY518 Psikanalitik
PSY530 Psikolojide Benlik Modelleri Klasik Yaklaşımlar
PSY531 Psikolojide Benlik Modelleri Modern Yaklaşımlar

TEZSİZ PROGRAM

BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ ( 3 DERS )
PSY101 Psikolojiye Giriş
PSY342 Psikopatoloji
PSY441 Klinik Psikoloji
Not : Tezsiz Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programı 10 ders + bitirme projesi ve bölümün uygun göreceği yerde eğitim süresi içerisinde minimum bir ay stajdan oluşmaktadır. Seçmeli dersler Psikoloji Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenecektir.