Sağlık

  1. CRM ve Hasta İlişkileri Yönetimi
  2. Medikal Muhasebe ve Finansal Yönetim
  3. Sağlık İşletmeleri Yönetimi
  4. Sağlık İşletmelerinde Akreditasyon Yönetimi ve İç Tetkikçilik
  5. Tıbbi Sekreterlik
saglik