ДОКТОРСЬКІ ПРОГРАМИ

Що таке докторантура?

Докторантура – це найвищий ступінь академічної освіти, що здобувається в університеті. Докторантура передбачає вміння особи проводити дослідження на академічному рівні, робити наукові коментарі та синтез щодо певних тем. Тому від кандидата під час навчання на докторантурі очікується, що він зробить внесок у вибрану ним галузь науки, розробить новий метод дослідження або зробить внесок у прикладне застосування існуючих методів у цій сфері.

d5

Хто може навчатися на докторантурі?

d4

Для того, щоб мати змогу навчатися на докторантурі, кандидату необхідно бути випускником магістерської програми з написанням наукової роботи. Випускники магістерської програми без написання наукової роботи (окрім осіб, що вступили на магістерську програму без написання наукової роботи або стали випускниками раніше 06.02.2013 р.) подавати заявку на докторську програму не можуть. Випускники бакалаврату можуть подавати заяву на вступ до інтегрованої докторантури, але особи, які не закінчили магістратуру, не можуть подавати заяву на вступу на навчання за докторською програмою.

Що таке інтегрована докторантура?

Інтегрована докторантура – це тип докторської програми, яка дає змогу навчатися на докторантурі навіть особам, які не є випускниками магістерської програми з написанням наукової роботи. В Туреччині кількість таких докторських програм обмежена, вони є не у всіх університетах. Навчання на інтегрованій аспірантурі зазвичай триває 5 років.

d3

Термін навчання на докторантурі

d2

Студент, що навчається на докторантурі, після лекційного періоду, який триває 2 семестри (1 рік) складає кваліфікаційний іспит. Після успішного складання кваліфікаційного іспиту кандидат розпочинає написання наукової роботи. Якщо ж особа не складе кваліфікаційний іспит, їй дається певний термін на підготовку до повторного складання іспиту. Кандидат, який тричі не складе кваліфікаційний іспит, заново проходить курс лекцій.

Після кваліфікаційного іспиту розпочинається період написання наукової докторської роботи. Тривалість написання роботи становить 3 роки. Під час цього періоду комітет з наукових робіт перевіряє й оцінює готові частини роботи.

Кандидат, що закінчив написання докторської роботи, приходить на захист наукової роботи і в разі успішного захисту стає випускником. У разі неуспішного захисту особа готується до наступного захисту наукової роботи.

Рівень PhD

Рівень PhD – це показник кваліфікації особи у сфері, в якій вона працює. Особам, які успішно завершили навчання на докторантурі, присвоюється звання «Доктор (Dr.)». Це звання присвоює особисто Рада з питань вищої освіти (YÖK).

Це звання надається особам, що закінчили навчальну програму освітньо-кваліфікаційного рівня докторантура, і відрізняється від звання лікаря.

Звання доктора належить особі, і їй не обов’язково працювати у вищому навчальному закладі для того, щоб вона могла це звання використовувати.

d1

Після докторантури

d6

Особа, яка завершила навчання за докторською програмою і отримала звання доктора наук, може подавати заяву на роботу на посаді доцента у вищих навчальних закладах. Особа, якого прийняли на роботу у ВНЗ, отримує звання доцента, що є назвою посади.

Під час роботи у ВНЗ особа може використовувати звання доцента. Разом з тим, вона також може подавати заяву на роботу на посаді асистента-викладача, асистента-дослідника.

Особа, яка є випускником докторантури, може також знайти собі роботу у приватному секторі. Особливою перевагою докторантура буде для тих, хто подаватиме заяву на роботу на вищих посадах.

Які переваги докторантури?

Навчання на докторантурі надає особам змогу підвищити свою кваліфікацію в певній галузі до найвищого рівня. Це найкраще підтвердження того, що особа є спеціалістом у даній галузі. Навчання на докторській програмі забезпечує перевагу перед іншими кандидатами при подачі заяви на роботу як в державному секторі, так і в приватному.

d7