МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ

Що таке магістратура?

Безперечно, важливість освіти в наші дні дуже велика. Нині для успіху не вистачає бути лише випускником з дипломом бакалавра. Люди надають перевагу навчанню на магістратурі або докторантурі: хто для того, щоб продовжити освіту й стати спеціалістом у певній галузі, а хто для того, щоб отримати підвищення на роботі. До того ж, через те, що попит доволі великий, приватні університети пропонують широкий вибір магістерських програм для своїх співробітників, щоб ті могли після роботи ввечері здобувати додаткову освіту.

Раніше магістратура і докторантура вважалися лише ще одним кроком на шляху до академічної кар’єри і вибором тих, хто хотів зробити кар’єру у сфері освіти. Наразі ж ці програми з різних спеціальностей стають цікавими для людей будь-якого віку.

Магістр – це назва освітньо-кваліфікаційного рівня, який передбачає отримання освіти після закінчення бакалаврату. Це рівень вищої освіти (англ. “master”), що має на меті отримання і представлення освітньо-наукових і практичних досягнень на основі попередньої освіти за рівнем бакалавра.

Навчання на магістратурі завершується спеціалізацією особи в певній науковій галузі та підтвердженням цього написанням і захистом наукової (дипломної) роботи. Після закінчення освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем Магістр, особа отримує звання «науковець», «лікар-спеціаліст», «інженер», «архітектор» тощо.

y05

Чим корисна магістратура?

y04

Особи, які отримують освіту цього ступеня, перш за все розвивають свої академічні навички в певній науковій галузі. Така компетентність у певній сфері створює їм перевагу як в приватному секторі, так і в державному.

 1. Ви можете подати заявку на роботу у вищих навчальних закладах на такі посади,як: науковий співробітник, асистент, викладач, спеціаліст.
 2. Якщо ви закінчили магістерську програму з написанням наукової роботи, ви можете продовжити академічну кар’єру, вступивши на навчання за докторською програмою.
 3. Підвищиться імовірність того, що вас приймуть на роботу в приватному секторі. Особлива перевага надається випускникам магістратури при наборі на керівні посади. Також зростають ваші шанси підвищення у фірмі, де ви працюєте.
 4. Якщо ви державний службовець і ви закінчили магістратуру, шанси на отримання вищої посади в установі, де ви працюєте, зростають, і також зросте ваша заробітна плата.

Мета магістратури

Мета освіти – підвищити компетентність студента у певній науковій галузі. Під час навчання на меті є навчання студента методів наукового дослідження та застосування ним цих методів на практиці. У магістерських програмах з обов’язковим написанням наукової роботи від студента вимагається проведення дослідження в обраній ним галузі. Це робить внесок не лише в розвиток студента, а й у розвиток певної наукової галузі.

y02

Скільки триває навчання на магістратурі?

y07

Термін магістерської програми з написанням наукової роботи становить 4 семестри, тобто, навчання триває 2 роки. Для студентів, які не стали успішними під час лекційного навчання або написання наукової роботи, додатково даються ще 2 семестри. Після закінчення цього терміну співпраця зі студентом, який не закінчив програму успішно, припиняється.

Термін магістерської програми без написання наукової роботи становить 2 семестри, тобто, навчання триває 1 рік. Після закінчення цих 2 семестрів студент пише курсову проектну роботу і стає випускником. У разі, якщо студент не зміг закінчити навчання за цей термін, йому додатково дається ще 1 семестр. Якщо й після цього студент не може закінчити навчання, його вважають неуспішним студентом і співпраця вищого навчального закладу з ним припиняється.

Як навчатися на магістратурі?

Квота для подачі заяви на навчання в магістратурі оголошується на сайтах університетів двічі на рік – перед осіннім та весняним семестрами. Процес подачі заяви на магістерську програму з написанням наукової роботи та період після прийому до університету відбувається таким чином:

 1. Абітурієнт, який задовольняє всі умови прийому, встановлені університетом, подає заяву на навчання через Інтернет або ж особисто прийшовши до університету. Під час подання заяви потрібні такі документи, як: диплом бакалавра (або тимчасова довідка про закінчення навчання на бакалавраті), додаток до диплому (витяг із залікової книги за весь період навчання на бакалавраті), документ з балами за іспит
 2. Абітурієнти, які мають найвищий бал серед усіх кандидатів, що подавали заяву на навчання і виконали умови прийому, запрошуються на співбесіду, яке відбувається у визначений день.
 3. До критеріїв оцінювання студентів, що були запрошені на співбесіду, додається також бал за співбесіду.
 4. Університет оголошує студентів, які набрали найвищий бал в межах квоти, прийнятими на навчання в якості ОСНОВНОЇ квоти, а у випадку, якщо ОСНОВНІ кандидати не подать документи на реєстрацію на навчання, визначає ДОДАТКОВИХ кандидатів, що можуть зайняти їх місце.
 5. Після визначення кандидатів на навчання за програмою починається процес реєстрації. Під час реєстрації студенти повинні подати необхідні документи. Після закінчення цього процесу абітурієнт офіційно стає студентом магістратури.
 6. Після закінчення процесу реєстрації починається навчальний період, і триває він 2 семестри.
 7. Ближче до кінця періоду занять студентові призначають наукового керівника. Студент разом із науковим керівником визначає тему наукової роботи.
 8. Після завершення лекційного періоду студент починає писати наукову роботу. Під час написання наукової роботи студент приходить в університет лише для того, щоб керівник міг оцінювати хід написання роботи.
 9. Після завершення написання наукової роботи дається запит науковому керівнику і кафедрі на визначення дати захисту наукової роботи і призначення членів журі для оцінки дипломної роботи. Під час цього процесу примірники дипломної роботи роздаються членам журі для прочитання.
 10. У день захисту члени журі методом голосування приймають рішення про те, є студент успішним чи ні. Студент, якого визнали успішним, стає випускником у день захисту наукової роботи.
 11. Студентові, якого визнали неуспішним, призначають певну дату, до якої потрібно зробити певні зміни й доповнення до наукової роботи, і після цього він знову приходить на захист.

Під час прийому на магістерську програму без написання наукової роботи сертифікат із балами за іспит ALES та іспит на знання іноземної мови не є обов’язковою умовою. Залежно від умов університету, співбесіда також може не проводитися. Після закінчення лекційного періоду студент готує курсову проектну роботу, і в разі визнання кафедрою цього проекту успішним, студент стає випускником.

y03

Види магістратури

y01

Есть разные виды магистерских программ в зависимости от того, является обязательным написание научной работы или нет, и каким образом происходит обучение по программе:

 • Магистерские программы с написанием научной работы: после лекционного периода пишется научная работа.
 • Магистерские программы без написания научной работы: после лекционного периода научная работа не пишется, пишется курсовая проектная работа.
 • Заочные магистерские программы: могут быть как с написанием научной работы, так и без; студент не ходит в университет на занятия; занятия проводятся он-лайн через Интернет.
 • Магистерские программы вторичного образования: могут быть как с написанием научной работы, так и без; занятия обычно проводятся в нерабочее время; подходит для работающих.

МВА: сокращенно от Master of Business Administration; термин, используемый для обозначения магистерской программы по специальности «Управление бизнесом».