Başvuru ve Kabul

Dil Yeterliliği

Adayların minimum B1 Almanca yeterlilik seviyesinde olmaları gereklidir.

Profesyonel Nitelikler

Adayların mesleki yeteneklerini ve tecrübelerini değerlendiriyoruz.

Referans Kontrolü

Adaylarla yapılan referans kontrolleri sonucu, adayların profilini belirliyoruz.