Cinsel Terapi ve Danışmanlık

Uluslararası Vizyon Üniversitesi Hakkında

Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Merkezi Makedonya’nın Gostivar şehrinde bulunan “Şar-Vardar İlim Kültür ve Sanat Vakfı”nın 17 Haziran 2014 tarihinde Makedonya Cumhuriyeti Hükümetine “Uluslararası Vizyon Üniversitesi”nin kurulması için için yapmış olduğu başvuru, 07 Ekim 2014 tarihinde, Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Bakanlar Kurulu kararının ve 20 Ekim 2014 tarihli resmi gazetenin 153 sayılı ve 4781 nolu yayımlanması ile, Uluslararası Vizyon Üniversitesi, M.C. Bakanlar Kurulu Kararı ile Avrupa ve Balkanlarda kurulan ve Türkiye dışında anadilde eğitim yapma hakkına sahip olan ve resmi akredite edilen ilk ve tek üniversite hüviyetini kazandı.

24 Ekim 2014 tarihi itibarı ile Makedonya Cumhuriyeti Akreditasyon kurulunun 15-98/6 sayılı kararı ile, Uluslararası Vizyon Üniversitesi akredite edilip resmi hüvviyetini kazanmış oldu.

Balkan coğrafyasının yapısını esas alarak, sürdürülebilir kalkınma, gelişme ve var olma vasfı eğitimden geçmektedir. Genelde Balkanlar, yerelde Makedonya’da yaşayan Türklerin de yer aldığı tüm azınlıkların, azınlık statüsünün getirdiği sıkıntıların en başında, yüksek öğrenimde ana dilde eğitim sorunu yer almaktadır.

Ülke ve bölge insanının geleneksel birikimini, çağdaş bilgiyi ve teknikleri kullanarak belirlemek, değerlendirmek ve yeniden yorumlamak misyonunu gütmektedir.

Uluslararası Vizyon Üniversitesi başlangıç olarak beş fakülte, beş lisans ve altı yüksek lisans olmak üzere toplam 10 program dahilinde faaliyet göstermektedir. Hedefler ve toplumsal ihtiyaçların karşılanması doğrultusunda, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin açılması için çalışmalar devam etmektedir.

Araştırma ve İnceleme yoluyla elde edilen sonuçlar bilim dünyasıyla ve toplumla paylaşmak üniversitenin projeksiyonları bünyesindedir.

cinsel

Cinsel Terapi ve Danışmanlık Yüksek Lisans Bölümü Dersleri

1. Yıl / Birinci Dönem

No Ders Adı AKTS
1 Cinsellik ve Cinsel Sağlık Bilimindeki Temel Kavramlar 8
2 Cinsel Terapiye Giriş, Cinsel Terapi Kuramları, Cinsel Öykü Alma, Değerlendirme, Vaka analizi ve Formulasyon 8
3 Cinsel Psikoloji, Cinsel Yönelim ve Cinsel Kimlik Gelişimi ve Parafililer 8
4 Fakülte Listesinde Seçmeli Ders (Tablo no 1) 6

Fakülte Listesinde Seçmeli Ders Tablo no 1. (Sadece 1 ders seçilmektedir)

No Ders Adı AKTS
1 Birleşik Cinsel Terapi ve Zor Vakalarda Cinsel Terapi 6
2 Güzel Sevişme Sanatı ve Kadim Seks Öğretileri 6

1. Yıl / İkinci Dönem

No Ders Adı AKTS
1 Kadınlarda Cinsel İşlev Bozuklukları 8
2 Fakülte Listesinde Seçmeli Ders (Tablo no 2) 6
3 Fakülte Listesinde Seçmeli Ders (Tablo no 3) 6
4 Üniversite Listesinden Seçmeli Ders (Tablo no 4) 6
 5 Seminer 4

Fakülte Listesinde Seçmeli Ders Tablo no 2. (Sadece 1 ders seçilmektedir)

No Ders Adı AKTS
1 Erkeklerde Cinsel İşlev Bozuklukları 6
2 Kadın ve Erkeklerde Cinsel İstek ve Uyarılma Bozuklukları 6

Fakülte Listesinde Seçmeli Ders Tablo no 3. (Sadece 1 ders seçilmektedir)

No Ders Adı AKTS
1 Evlilik Terapisiyle Cinsel Terapiyi Bütünleştirmek 6
2 Çocuk ve Ergenlerde Cinsellşk ve Cinsel Eğitim 6

Fakülte Listesinde Seçmeli Ders Tablo no 4. (Sadece 1 ders seçilmektedir)

No Ders Adı AKTS
1 Arastırma Yöntemleri 6
2 Kriminal Psikoloji 6
2 Sivil Toplum 6

2. Yıl / Üçüncü Dönem

No Ders Adı AKTS
1 Uzmanlık Alan Dersi (Makale Yayını) 12
2 Tez Çalışması 18

2. Yıl / Dördüncü Dönem

No Ders Adı AKTS
1 Uzmanlık Alan Dersi ( Kogrede Makale Yayını) 12
2 Tez Çalışması ve Savunması 18

NOT: Bu iki yıllık yüksek lisans programından mezun olacak adayların diplomalarında mezun oldukları bölüm ilgili dillerde şu şekilde geçecektir :

Мakedonya Cumhuriyeti yüksek öğrenim kanununun 150. maddesine istinaden: Üniversite adayı öğrenciler yüksek öğrenimlerine iki statüde devam etme hakkına sahiptir.

Örgün Eğitim (Klasik) teorik derslerde % 70 uygulamalı derslerde % 80 devamlılık zorunludur.

• Örgün Eğitim (Mazeretli) devam zorunluluğu yoktur


Örgün eğitim (mazeretli)
 olabilmek için adayın:

• Kronik Rahatsız Olması (muayene görmüş olduğu devlet hastanesinden rapor)
• Evli Olması (evlilik cüzdanının noter tasdikli nüshası ibraz edilmeli)
• İş ilişkisine tabi olması (çalıştığı kurumdan çalıştığına dair teyid mektubu veya sgk hizmet dökümü)

Örgün Eğitim (Mazeretli) Uygulaması

Her dönem akademik takvim başlamasına mütakiben 15 iş günü içerisinde öğrencilere sorumlu oldukları derslerin ders notları gönderilmektedir.
Dönem sonlarında ilgili adaylara hızlandırılmış ders verilmektedir.
Hızlandırılmış dersler akademik takvimde öngörülen tarihlerde gerçekleşmektedir.

Güz Dönemi Şubat ayının ilk haftasında ilk dönemin sınavları,
Bahar Dönemi Haziran ayının ilk haftasında ikinci dönemin sınavları yapılmaktadır.

Örgün Eğitim (Mazeretli) Başvurusu ve Muafiyet

Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesine istinaden ilgili adayın kaç krediden muaf olacağı ve kaç kredi tamamlaması gerektiği tespit edilmektedir.

Mülakat Kayıt Formunu Doldurmak.

NOT: Mülakattan başarılı olan öğrencilerimiz, kayıt için gereken aşağıdaki belgeleri eksiksiz teslim edip, öngörülen mali yükümlülüğü yerine getirdiklerinden itibaren üniversitemize kaydı gerçekleşecektir.

Uluslararası Vizyon Üniversitesi Türk Öğrencilerin Kaydı için Gerekli Belgeler

ÜNİVERSİTE DİPLOMASI ( 4 yıllık Üniversite Lisans Diploması aslı vilayet makamından apostil edilmelidir.)
TRANSKRİPT ( Üniversite Not Dökümü )
ULUSLARARASI DOĞUM BELGESİ ( Nüfus müdürlüğünden alınmaktadır.)
SAĞLIK RAPORU ( Devlet hastanelerinden sağlık müdürlüğü onaylı “resimli “ notar tasdıklı belge.) ADLİ SİCİL KAYDI ( Vilayet makamından ( Adliye’den ) alınmaktadır.)
İKAMETGAH ( Nüfur Müdürlüğü veya muhtarlıktan alınacaktır )
PASAPORT FOTOKOPİSİ ( En Az 4 Yıl süreli Pasaportun resimli olan bölümün fotokopisi.)
VEKALETNAME
TAAHÜTNAME
SGK PROVİZYON BELGESİ (Sosyal Sigortası Olmayan aday öğrenci, özel sağlık sigortası yaptırması gerekmetedir)
FOTOĞRAF (6 Adet vesikalık resim arka zemini beyaz olması gerekir.)