Kilinik Psikoloji

Üniversitemiz Hakkında Genel Bilgiler 

1834 yılında kurulan Kiev Milli Taras Shevchenko Üniversitesi; bilim, eğitim, kültür ve topluma çok değerli katkılarda bulunacak akademisyenler, öğretim üyeleri ve öğrenciler yetiştirmenin yanı sıra, Ukrayna halkının hayatını iyileştirmek ve gelecek kuşaklara yeni ufuklar açmayı hedeflemektedir. Kiev Milli Taras Shevchenko Üniversitesi; ayrı bir araştırma profili ve Ukrayna’nın önde gelen, çağdaş bir akademik eğitim merkezi olması yönüyle örnek bir üniversitedir. Üniversitemiz 13 fakülte, 9 enstitüden oluşmaktadır. Üniversitede 26 binin üzerinde öğrenci bulunmaktadır. Yüksek lisansta yaklaşık 1.645 ve Doktorada ortalama 225 öğrencisi vardır. Üniversitede her yıl 350’den fazla doktora ve yüksek lisans tezi hazırlamaktadır. Üniversitemiz; konforlu öğrenci yurtları, bilgisayar kulüpleri, spor tesisleri, kafeteryalar ve dans salonları bulunan büyük bir kampüse sahiptir. Sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmek için ayrıca üniversitemizin, Dnipro Nehri’nin kıyısında, hem sağlık spası hem de spor tesisleri bulunmaktadır. Günümüz itibari ile üniversitemizin; 57 ülkeden, 227 yabancı eğitim ve bilimsel kurum ile ikili ortaklık anlaşmaları bulunmaktadır. Gerek araştırma yapmak gerekse de konferanslara katılmak ve konferans vermek suretiyle, yılda 32 ülkeden, 180 yabancı akademisyen ve öğretim üyesi üniversitemizi ziyaret etmektedir. Her yıl 1500’den fazla öğretim görevlisi, araştırmacı ve öğrenci, yurtdışında 59 ülkeye akademik amaçlı seyahat etmektedir. Kiev Milli Taras Shevchenko Üniversitesi, 2017-2018 yıllarında QS World University Rankings (Dünya Üniversiteler Sıralamasında) dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde, 411- 420’inci sıralarında yer almaktadır.

taras

MADDE 7 – (1) Mezun olunan kurumun eğitim-öğretiminin niteliğinde tereddüt oluşması durumunda Yükseköğretim Kurulunun değerlendirme hakkı saklı kalmak kaydıyla, 5 inci ve 6 ncı maddeler kapsamında uygunluğu tespit edilen diploma denklik başvurularıyla ilgili denklik işlemi aşağıdaki hallerde SYBS uygulanmaksızın yapılır:

a) Türk yükseköğretim sisteminde eşdeğer bir karşılığının olması hâlinde, yükseköğrenime başlanılan yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş olan sıralama kuruluşlarınca yapılan dünya üniversite sıralamalarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen dilimdeki üniversitelerden alınan diplomalara SYBS uygulanmaksızın denklik işlemi yapılır. ( 5 Aralık 2017 SALI – Resmi gazete -Sayı : 30261 ) 

Kiev Milli Taras Shevchenko Üniversitesi Psikoloji Fakültesi, Ukrayna’nın en prestijli eğitim kurumudur. Profesyonel psikologların 1967’den beri eğitim gördüğü yerdir.

Bir asırdır burada psikoloji eğitimi sağlanmaktadır. 1897’de Profesör H. Chelpano Felsefe Fakültesinde psikolojik araştırmalar başlatmıştır. O zamandan beri, üniversite, klasik akademik psikoloji eğitiminin geleneklerini destekleme alanında ön sırada yer almıştır. bU konuya yönelik eğitim sürecini ve araştırmayı sağlamak için en ileri teknolojileri temsil etmiştir.

Fakülte son derece nitelikli bir öğretim kadrosuna sahiptir. Bünyesinde, tam üye (Full Member) ve Ukrayna Ulusal Pedagojik Bilimler Akademisi üyesi (Corresponding Member of National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine) 20 profesör, 45 doçent ve PhD’ler bulunmaktadır.

Mezunlara; gerçek istihdam olanakları çeşitli psikolojik bilimler ve pratik alanlarında liderlik pozisyonları sağlanmaktadır.

Fakülte altı bölümden oluşmaktadır:
Genel Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Gelişim Psikoloji, Klinik Psikoloji ve Psikodiagnostik, Sosyal Hizmet, Pedagoji Master ders içeriği, birbirini takip eden programların seçimini sunmaktadır:

1) “Psikoloji” – Kişilik Psikolojisi, Örgütsel, Davranışsal ve Emek Psikolojisi, Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji.

2) ”Sosyal Hizmet” – Sosyal Yönetim ve Sosyal Çalışma, Özel Sosyal Gruplarla Sosyal Çalışma, Sosyal Hizmet ve Mesleki Kariyer, Sosyal Rehabilitasyon.

3) ”Yüksek Öğretim Kurumlarının Yönetimi” – Yüksek Öğrenime Sahip Uzmanların Eğitimi, Yüksek Öğrenim Kurumlarının Yönetimi, Yüksek Öğrenim Kurumlarının Yönetimi ve Tarihi.

Üniversitemiz ayrıca Yüksek lisans ve Doktora sonrası eğitim alanında ileri araştırma fırsatları sunmaktadır. Fakültede, doktor unvanını ve psikolojik bilimleri doktorası verme hakkı bulunan, özel bir ‘Akademik Konsey’ vardır.

Fakültenin ders içeriği, temel akademik disiplinlerin çalışmasına odaklanmıştır. Aynı zamanda pratik eğitim kursları, psikoloji, iş ve eğitim alanında gerekli mesleki yeterliliği geliştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler bilgisayar bilimleri, hukuk, ekonomi, yabancı dilde çok çeşitli beşeri bilimler derslerine de katılabilirler.

Fakülte, yabancı üniversiteler ile de akademik ilişkiler kurmaktadır. Öğrenciler bu üniversitelerde çalışmalarına devam edebilirler ve yüksek lisans diplomasını alabilirler. Tanınmış sosyologlar ve psikologlar tarafından ders verme uygulanmasının uzun bir geleneği vardır. Hem uluslararası hem de ulusal olmak üzere, seminer ve konferanslarda akranlar arasında görüş alışverişi yapılmaktadır.

Ancak öğrencilerin hayatı, araştırma faaliyetleri ve araştırmalarıyla sınırlı değildir. Öğrenci, toplumun yaşamına aktif olarak katılmaktadır. Gelecekteki psikologlar, yaşamın çeşitli alanlarında yönetim becerileri ve iletişimi geliştirmek için birçok fırsata sahiptir.

Kilinik Psikoloji (PhD) Doktora Programı Kayıt için Gerekli Belgeler

Mülakat Öncesi Başvuru Belgeleri

 • Başvuru Formu ( İngilizce )
 • Pasaport Fotokopisi ve Ukraynaca Çevirisi ( Kişisel Bilgi Kısmı )
 • Lisans Diploması ve Transkript Fotokopisi ve Ukraynaca Çevirisi
 • Yüksek Lisans Diploması ve Transkripti Fotokopisi ve Ukraynaca Çevirisi

 

Mülakatda Başarılı Olunması Durumunda Gereken Kayıt Belgeleri

 • Üniversite Rektörlüğüne Yazılan Dilekçe
 • Lisans Diploması ve Transkripti Orjinali
 • Yüksek Lisans Diploması ve Transkripti Orjinali
 • Sağlık Raporu ( Ukrayna’ya gitmeden 2 ay öncesinden “Yurt dışında okumasında sakınca yoktur” ibaresi yazılı olacak ayrıca Akciğer Filmi de alınacak )
 • Uzmanlık Yapmak İstediği Alanı ( Aile,Erişkin,Cinsel vb.) Anlatan 7-8 Sayfalık Yazı
 • Varsa Yapmış Olduğu Bilimsel Yayınlar
 • Fotoğraf 12 Adet ( 3×4 cm Ebadında, Arkası Beyaz Zemin, Mat Kağıda Baskı )