Doktora Programları Hakkında

DOKTORA NEDİR ?

Doktora, üniversitelerin verdiği en yüksek düzeyde akademik eğitim türüdür. Doktora eğitimi; akademik düzeyde araştırma yapabilme, ilgili konularda bilimsel yorum ve sentez yapabilme yetisini en üst düzeye çıkartmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle doktora eğitimde adaydan ilgili alana bilimsel açıdan bir yenilik getirme, yöntem geliştirme veya mevcut bilimsel yöntemleri ilgili alana uygulama yetkinlikleri beklenir.

d5

KİMLER DOKTORA YAPABİLİR ?

d4

Doktora yapabilmek için üniversitelerin tezli yüksek lisans programlarından mezun olmak gerekmektedir, tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanlar doktora programına başvuru yapamazlar(06.02.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisansa kayıtlı olan veya mezun olanlar hariç). Lisans mezunları bütünleşik doktora programlarına başvuru yapabilirler, tezli yüksek lisans programlarından mezun olmadan direkt olarak doktora programlarına başvuru yapamazlar.

BÜTÜNLEŞİK DOKTORA NEDİR?

Bütünleşik doktora lisans mezunlarına tezli yüksek lisans yapmadan direkt olarak doktora programına başlamalarına olanak sağlayan bir doktora türüdür. Ülkemizde her bölümde bütünleşik doktora programı bulunmamaktadır, sayısı oldukça azdır. Bütünleşik doktora programları süresi genellikle 5 yıldır.

d3

DOKTORA SÜRECİ

d2

Doktora eğitiminde aday, 2 dönemlik (1 yıl) ders döneminin ardından doktora yeterlilik sınavına girer. Yeterlilik sınavı başarılı bir şekilde verilebilirse aday tez dönemine geçer, başarısız olunması durumunda adaya süre verilerek bir sonraki yeterlilik sınavına hazırlanması istenir. Üç yeterlilik sınavından başarısız olan aday doktora ders dönemine yeniden başlar. Yeterlilik sınavı sonrası tez yazma sürecine girilir. Normal şartlarda Doktora tez yazma süresi 3 yıldır. Bu süreçte tez izleme komiteleri tarafından belirli aralıklarda yazımı devam eden tez değerlendirilir.

DOKTORA DERECESİ

Doktora derecesi kişinin çalıştığı alanda akademik düzeyde yetkin olduğunun göstergesidir. Doktora eğitimini başarılı bir şekilde bitirenlere “Doktor(Dr.)” ünvanı verilir. Doktor ünvanı bizzat YÖK tarafından verilir.

Bu ünvan eğitim alanında doktora yapılanlara verilir, tıp alanındaki doktor ünvanından farklıdır.

Doktor ünvanı kişiye aittir, bu ünvanı kullanabilmesi için herhangi bir yükseköğretim kurumunda çalışması şart değildir.

d1

DOKTORA SONRASI

d6

Doktora eğitimini bitirip doktor ünvanı alan aday, çalıştığı alanda yükseköğretim kurumlarının yardımcı doçent doktor alımlarına başvuru yapabilir. Bir yükseköğretim kurumuna yerleşen aday yard. doç. dr. ünvanı alır, bu kadro ünvanıdır.

Kişi ilgili kurumda çalıştığı süreçte yard. doç. dr. ünvanını kullanabilir. Öte yandan öğretim görevlisi, araştırma görevlisi gibi alt kadrolara da başvuru yapabilir.

Doktora mezunu olan aday ilgili alanda özel sektörde de iş bulabilir, özel sektörde özellikle üst düzey kadrolar için yapılan başvurularda doktora eğitiminin büyük artısı olacaktır.

DOKTORANIN FAYDALARI NELERDİR ?

Doktora eğitimi bireye akademik açıdan ilgili alanda üst düzeyde yetkinlik kazanmasını sağlar. İlgili alanda uzman olduğunun en somut kanıtıdır. Gerek kamuda, gerekse özel sektörde iş bulma açısından büyük kolaylık sağlamaktadır.

d7