Hukuk

Uluslararası Vizyon Üniversitesi Hakkında

Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Merkezi Makedonya’nın Gostivar şehrinde bulunan “Şar-Vardar İlim Kültür ve Sanat Vakfı”nın 17 Haziran 2014 tarihinde Makedonya Cumhuriyeti Hükümetine “Uluslararası Vizyon Üniversitesi”nin kurulması için için yapmış olduğu başvuru, 07 Ekim 2014 tarihinde, Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Bakanlar Kurulu kararının ve 20 Ekim 2014 tarihli resmi gazetenin 153 sayılı ve 4781 nolu yayımlanması ile, Uluslararası Vizyon Üniversitesi, M.C. Bakanlar Kurulu Kararı ile Avrupa ve Balkanlarda kurulan ve Türkiye dışında anadilde eğitim yapma hakkına sahip olan ve resmi akredite edilen ilk ve tek üniversite hüviyetini kazandı.

24 Ekim 2014 tarihi itibarı ile Makedonya Cumhuriyeti Akreditasyon kurulunun 15-98/6 sayılı kararı ile, Uluslararası Vizyon Üniversitesi akredite edilip resmi hüvviyetini kazanmış oldu.

Balkan coğrafyasının yapısını esas alarak, sürdürülebilir kalkınma, gelişme ve var olma vasfı eğitimden geçmektedir. Genelde Balkanlar, yerelde Makedonya’da yaşayan Türklerin de yer aldığı tüm azınlıkların, azınlık statüsünün getirdiği sıkıntıların en başında, yüksek öğrenimde ana dilde eğitim sorunu yer almaktadır.

Ülke ve bölge insanının geleneksel birikimini, çağdaş bilgiyi ve teknikleri kullanarak belirlemek, değerlendirmek ve yeniden yorumlamak misyonunu gütmektedir.

Araştırma ve İnceleme yoluyla elde edilen sonuçlar bilim dünyasıyla ve toplumla paylaşmak üniversitenin projeksiyonları bünyesindedir.

Bu değerleri koruyup yaşatarak ülkemizin ve insanlığın kültürel mirasına katkıda bulunmak, üniversitenin esas amacını oluşturmaktadır.

Uluslararası Vizyon Üniversitesi Hakkında

Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Merkezi Makedonya’nın Gostivar şehrinde bulunan “Şar-Vardar İlim Kültür ve Sanat Vakfı”nın 17 Haziran 2014 tarihinde Makedonya Cumhuriyeti Hükümetine “Uluslararası Vizyon Üniversitesi”nin kurulması için için yapmış olduğu başvuru, 07 Ekim 2014 tarihinde, Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Bakanlar Kurulu kararının ve 20 Ekim 2014 tarihli resmi gazetenin 153 sayılı ve 4781 nolu yayımlanması ile, Uluslararası Vizyon Üniversitesi, M.C. Bakanlar Kurulu Kararı ile Avrupa ve Balkanlarda kurulan ve Türkiye dışında anadilde eğitim yapma hakkına sahip olan ve resmi akredite edilen ilk ve tek üniversite hüviyetini kazandı.

24 Ekim 2014 tarihi itibarı ile Makedonya Cumhuriyeti Akreditasyon kurulunun 15-98/6 sayılı kararı ile, Uluslararası Vizyon Üniversitesi akredite edilip resmi hüvviyetini kazanmış oldu.

Balkan coğrafyasının yapısını esas alarak, sürdürülebilir kalkınma, gelişme ve var olma vasfı eğitimden geçmektedir. Genelde Balkanlar, yerelde Makedonya’da yaşayan Türklerin de yer aldığı tüm azınlıkların, azınlık statüsünün getirdiği sıkıntıların en başında, yüksek öğrenimde ana dilde eğitim sorunu yer almaktadır.

Ülke ve bölge insanının geleneksel birikimini, çağdaş bilgiyi ve teknikleri kullanarak belirlemek, değerlendirmek ve yeniden yorumlamak misyonunu gütmektedir.

Araştırma ve İnceleme yoluyla elde edilen sonuçlar bilim dünyasıyla ve toplumla paylaşmak üniversitenin projeksiyonları bünyesindedir.

Bu değerleri koruyup yaşatarak ülkemizin ve insanlığın kültürel mirasına katkıda bulunmak, üniversitenin esas amacını oluşturmaktadır.

h-1

Hukuk Lisans Bölümü Dersleri

1. Yarıyıl

No Ders Adı AKTS
1 Hukuka Giriş 6
2 Hukuk Sosyolojisi 7
3 Makedonca 1 6
4 Hukuk Tarihi 6
5 Seçmeli Ders 5
– Spor ve Rekreasyon

 

3. Yarıyıl

No Ders Adı AKTS
1 Borçlar Hukuku 6
2 Ceza Hukuku 7
3 Uluslararası Kamu Hukuku 7
4 Seçmeli Ders
5 Seçmeli Ders
Mülkiyet Hukuku 5
Kriminoloji 5

 

5. Yarıyıl

No Ders Adı AKTS
1 Ceza Muhakemesi Hukuku 7
2 Uluslararası Özel Hukuk 6
3 Mali Hukuk 6
4 AB Hukuku 6
5 Seçmeli Ders 5
6 Seçmeli Ders 5
– AB güvenlik ve dış politikası
– T.C Medeni Usul Hukuku

 

7. Yarıyıl

No Ders Adı AKTS
1 Alternatif uyuşmazlık çözümü 7
2 Uluslararası Ticaret hukuku 7
3 Şirketler Hukuku 6
4 Medya Hukuku 5
5 Seçmeli Ders 5
6 Seçmeli Ders 5
– Adli Psikoloji
– Gümrük Hukuku

 

2. Yarıyıl

No Ders Adı AKTS
1 Anayasa Hukuku 7
2 Medeni Hukuk 1 7
3 Makedonca 2 6
4 Seçmeli Ders
5 Seçmeli Ders
– Roma Hukuku 5
– Siyasi Sistemler 5
– Ekonomi 5
Staj

4. Yarıyıl

No Ders Adı AKTS
1 İdare Hukuku 7
2 İş Hukuku 6
3 Medeni Hukuk 2 7
4 Seçmeli Ders  
5 Seçmeli Ders
– ABD Anayasa Hukuku 5
– T.C Anayasa  Hukuku 5

6. Yarıyıl

No Ders Adı AKTS
1 Uluslararası 8
2 Ceza Hukuku 6
3 Ticaret Hukuku 6
4 İnsan Hakları 5
5 İcra ve İflas Hukuku 5
6 Seçmeli Ders 5
– Aile ve Miras Hukuku
– T.C Ceza Muhakemesi hukuku
Staj

 

8. Yarıyıl

No Ders Adı AKTS
1 Bilgisayar Teknolojileri Hukuku 6
2 Diplomasi ve Konsolosluk Hukuku 6
3 Uluslararası Örgütler 6
4 Tazminat Hukuku 6
5 Bitirme Ödevi 6

 

Uluslararası Vizyon Üniversitesi Avrupa eğitim standartlarında Makedonya Cumhuriyeti ve Gostivar Belediyesi resmi dillerinde eğitim vermektedir.

Uluslararası Vizyon Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Bolonya Eğitim Standarlarına uygun müfredatları ile Türkiye müfredatlarına uyumlu bir bütünlüğe sahiptir.

Uluslararası Vizyon Üniversitesi AVRUPA UK NARIC ONAYLI ve YÖK TARAFINDAN TANINMAKTADIR. Mezun olan öğrencilerimiz İNGİLİZCE, TÜRKÇE, MAKEDONCA diploma almaktadırlar. Alınan diplomalar Lizbon esaslarına uygunluğu ile Uluslararası geçerlidir. Ayrıca öğrencilerimiz Uluslararası geçerli Diploma Supplement (Diploma Eki) sahibi olmaktadırlar.

Üniversitemizden 240 AKTS alarak programdan mezun olan öğrenciler Hukukçu Meslek Unvanını almaktadırlar. Her ülkenin kendine özgü gerekli mesleki şartlarını tamamladıktan sonra Avukat, Savcı ve Hakim unvanlarını da alabilmektedirler.

Мakedonya Cumhuriyeti yüksek öğrenim kanununun 150. maddesine istinaden: Üniversite adayı öğrenciler yüksek öğrenimlerine iki statüde devam etme hakkına sahiptir.

Örgün Eğitim (Klasik) teorik derslerde % 70 uygulamalı derslerde % 80 devamlılık zorunludur.

• Örgün Eğitim (Mazeretli) devam zorunluluğu yoktur


Örgün eğitim (mazeretli)
 olabilmek için adayın:

• Kronik Rahatsız Olması (muayene görmüş olduğu devlet hastanesinden rapor)
• Evli Olması (evlilik cüzdanının noter tasdikli nüshası ibraz edilmeli)
• İş ilişkisine tabi olması (çalıştığı kurumdan çalıştığına dair teyid mektubu veya sgk hizmet dökümü)

Örgün Eğitim (Mazeretli) Uygulaması

Her dönem akademik takvim başlamasına mütakiben 15 iş günü içerisinde öğrencilere sorumlu oldukları derslerin ders notları gönderilmektedir.
Dönem sonlarında ilgili adaylara hızlandırılmış ders verilmektedir.
Hızlandırılmış dersler akademik takvimde öngörülen tarihlerde gerçekleşmektedir.

Güz Dönemi Şubat ayının ilk haftasında ilk dönemin sınavları,
Bahar Dönemi Haziran ayının ilk haftasında ikinci dönemin sınavları yapılmaktadır.

Örgün Eğitim (Mazeretli) Başvurusu ve Muafiyet

Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesine istinaden ilgili adayın kaç krediden muaf olacağı ve kaç kredi tamamlaması gerektiği tespit edilmektedir.

Uluslararası Vizyon Üniversitesi, modern fiziki olanaklara sahip yurtlarını kız ve erkek öğrencilerimizin hizmetine sunmuştur.

Yurtlarımız üniversite hayatınızda sizlere aile ortamını aratmayan, eğitiminize katkıda bulunmak için alanında başarılı danışmanlar ile üniversite hayatınızı kolaylaştırmayı ilke edinen kurumlardır.

Yurtlarımızda, eğitim öğretimde başarıyı arttıracak etkenlerin yanı sıra sosyal gelişiminiz için yıl içerisinde çeşitli faaliyetler düzenlenmektedir. Eğitim öğretim faaliyetlerinden arta kalan zamanınızı değerlendirmeniz için çeşitli geziler, sportif ve kültürel etkinlikler organize edilmektedir.

Üniversitemizin her geçen yıl artan eğitim kalitesine paralel olarak, yurtlarımızdaki barınma hizmetlerinde de kalite sürekli artmaktadır.

Yurtlarımız, Türkiye’nin ve Makedonya’nın bir çok ilinden gelen öğrencilerle çok kaliteli, çok kültürlü ve çok renkli küçük bir dünya hüviyetindedir. Renk ve kültür mozaiği olan yurtlarımız, farklı ülkelerden gelen öğrencilerle tanışıp dost olduğunuz ulvi mekanlardır. Gayemiz, sizleri milli birlik ve beraberlik duyguları içerisinde, dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirerek geleceğin yeni dünyasına hazırlamaktır.

Mülakat Kayıt Formunu Doldurmak.

NOT: Mülakattan başarılı olan öğrencilerimiz, kayıt için gereken aşağıdaki belgeleri eksiksiz teslim edip, öngörülen mali yükümlülüğü yerine getirdiklerinden itibaren üniversitemize kaydı gerçekleşecektir.

İlgili ülkede bitirdiği yüksekokul yada dengi okulun not dökümü (transkript) ve diplomanın aslı yanısıra, yukarıda belirtilen belgelerin tamamı aynı şekilde ibraz edilmesi gerekmektedir.

NOT: Makedonya Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığının kararına istinaden:
Makedonya Cumhuriyetinde Medrese mezunları ve Türkiye Cumhuriyeti İmam Hatip mezunlarının,
Makedonya Cumhuriyetinde yükseköğrenimlerini sadece şarkiyat ve İlahiyat bölümlerinde kayıtlarını gerçekleştirebilirler.

Yukarıda belirtilen “İmam Hatip veya Medrese” okullarından mezun olanlar, ülkelerinde ilaveten “Açık Öğretim Lisesi”ni tamamlayarak üniversitemizde kayıtlarını gerçekleştirmeleri mümkündür.

Uluslararası Vizyon Üniversitesi Türk Öğrencilerin Kaydı için Gerekli Belgeler

1. Lise Diploması Aslı Valilikten ya da Kaymakamlıktan Apostil yaptırılacak.
Lise Diplomasını Kaybedenler ‘’ Mezun Oldukları Liseye DİPLOMA KAYIP DİLEKÇESİ yazacaklar (ıslak imza mühürlü)’’ aldıkları belgeyi Valilikten ya da Kaymakamlıktan Apostil yaptıracaklar.
2. Lise not dökümü ‘’okuduğunuz yıllardaki derslerinizi ve aldığınız notları gösteren transkript’’ (ıslak imzalı ve mühürlü)
3. Uluslararası Doğum Belgesi ‘’Nüfus Müdürlüğünden alınacak ıslak imza ve mühürlü)
4. Sağlık raporu ‘’ Aile hekiminden ıslak imzalı mühürlü yaptırılacak ‘’
5. Adli Sicil Kaydı çift sorgulu Adliye, Kaymakamlık veya Valilikten Apostilli
6. İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğü ya da Muhtarlıktan ıslak imzalı mühürlü )
7. Bordo Pasaportun resimli kısmının fotokopisi ‘’ en az 4 yıllık olması gerekiyor’’
8. Vekâletname ‘’örneğe göre hazırlanacak’’
9. Taahhütname Apostilli (noterden alınır anne baba verebilir evliyse eşide taahhüt edebilir, kendi kendine taahhüt edenler maaş bordosunu da ıslak imzalı ve kaşeli getirmeleri gerekmektedir.)
10. SGK Provizyon Belgesi İmzalı ve Mühürlü Apostilli
11. Biyometrik 6 adet fotoğraf ( 3,5 x 4,5 boyutlarında)

NOT: Lisans tamamlama yapacak öğrenciler Ön Lisans Transkriptlerinin aslını teslim etmelidir.