Yüksek Lisans Programları Hakkında

YÜKSEK LİSANS NEDİR ?

Günümüzde eğitimin önemi tartışılmaz. Artık sadece lisans mezunu olmak yetmiyor. Kimi eğitim hayatına devam etmek ve alanında uzmanlaşmak kimi de iş hayatında yükselmek için mutlaka yüksek lisans veya doktora eğitimi almayı tercih ediyor. Üstelik talep oldukça fazla olduğu için özel üniversiteler çalışanlar için işten sonra gidebilecekleri, akşam saatlerine denk gelen pek çok yüksek lisans programı için seçenek sunuyorlar.

Geçmişe baktığımızda yüksek lisans ve doktora daha çok akademik kariyere giden yolda bir basamak olarak görülüyordu ve kariyerine akademik hayatta devam etmek isteyenlerin tercihi oluyordu. Oysa günümüzde çeşitlenen programlar her yaştan insanlar için cezbedici oluyor.

Yüksek Lisans, lisans eğitimi bittikten sonra devam edilen eğitime verilen isimdir. İngilizcesi “master” olan bir lisans öğretimine dayalı eğitim-öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.

Yüksek lisans eğitimi, kişinin eğitim aldığı branşta uzmanlaşması ve bu durumu bilimsel bir makaleyle (tezle) ispat etmesiyle tamamlanır. Bu eğitimin ardından kişi “bilim uzmanı”, “uzman hekim”, “yüksek mühendis”, “yüksek mimar” gibi unvanlara sahip olur.

y05

YÜKSEK LİSANS NE İŞE YARAR?

y04

Bu eğitimi alan bireyler öncelikle kendilerini ilgili alanda akademik anlamda büyük oranda geliştirir. İlgili alandaki bu yetkinlik gerek özel sektörde gerekse kamuda oldukça fark yaratmaktadır.

1. Yüksek lisans mezuniyet şartı aranan araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman gibi kadrolara başvuru yaparak yükseköğretim kurumlarında çalışabilirsiniz.
2. Tezli yüksek lisans mezunları doktora eğitimine başlayarak akademik kariyere devam edebilirsiniz.
3. Özel sektörde yapılan iş başvurularınızda işe kabul edilme şansınız artar. Özellikle yönetici pozisyonlarına yapılacak alımlarda yüksek lisans mezunları tercih edilir. Öte yandan çalıştığınız şirkette üst pozisyonlara terfi etme şansınız artar.
4. Kamuda çalışan bir memur iseniz yüksek lisans mezunu olmanız durumunda çalıştığınız kurumda daha üst pozisyonlara yükselebilirsiniz, ayrıca maaşınız da artar.

YÜKSEK LİSANSIN AMACI

Eğitimin amacı öğrenciye ilgili alanda bilimsel anlamda yetkinlik kazandırmaktır. Eğitimi süresince öğrenciye bilimsel araştırma yöntemleri öğretilerek, bu yöntemlerin ilgili alana uygulaması amaçlanır. Tezli yüksek lisans programlarında öğrenci tez yazarak belirlediği konuda alan araştırmalarını yaparak özgün bir çalışma ortaya koyması istenir. Bu da sadece öğrenciye değil, ilgili alana bilimsel anlamda katkı sağlar.

y02

YÜKSEK LİSANS KAÇ YIL SÜRER ?

y07

Tezli yüksek lisans eğitim süresi 4 yarıyıldır, yani 2 yıl sürer. Bu sürenin 2 yarıyılı ders dönemidir, tez yazma süresi de 2 yarıyıldır. Ders döneminde ya da tez döneminde başarısız olan öğrenciye 2 yarıyıl daha ek süre verilir. Bu 6 yarıyıllık azami süre sonunda başarısız olan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans eğitim süresi 2 yarıyıldır, yani 1 yıl sürer. 2 yarıyıllık ders döneminin ardından öğrenci dönem projesi yazarak mezun olur. Belirtilen sürede bitirilmediği takdirde 1 yarıyıl daha süre verilir, bu süresinin sonunda mezun olunmaması durumunda öğrenci başarısız sayılarak yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

YÜKSEK LİSANS NASIL YAPILIR ?

Yüksek lisans başvuruları için kontenjanlar üniversitelerin kendi sitelerinde güz ve bahar dönemi olmak üzere yılda 2 defa ilan edilir. Tezli yüksek lisans başvuru süreci ve öğrenciliğe kabulün ardından gelişen süreç şu şekildedir:

1. Üniversitelerin ilan ettiği kontenjanlardaki başvuru şartlarını sağlayan aday, üniversitelere bireysel olarak internet yoluyla ya da bizzat başvurularda bulunur. Başvurularda lisans diploması(ya da geçici mezuniyet belgesi), lisans transkripti, ALES puanını gösterir belge istenir.
2. Tezli yüksek lisans programlarında kontenjanlara başvuran adaylar arasından şartları sağlayanlardan en yüksek ön değerlendirme puanına sahip olanlar belirlenen bir tarihte mülakata çağırılır.
3. Mülakata giren öğrencilerin değerlendirme kriterlerine mülakat puanı da dahil edilir.
4. Üniversite kontenjan dahilinde en yüksek toplam başarı puanına sahip olan öğrencileri ASİL olarak kabul edildiğini ilan eder, ASİL adayların kayıt yaptırmaması durumunda yerine almak için YEDEK adayları da belirler.
5. Programa kabul edilecek adayların belirlenmesinin ardından kayıt süreci başlar. Kayıt süresince öğrencilerden gerekli belgeler istenir. Sürecin tamamlanmasının ardından aday resmen yüksek lisans öğrencisi olur.
6. Kayıt sürecinin ardından ders dönemi başlar, 2 yarıyıl sürer.
7. Ders dönemi sonuna doğru öğrenciye bir tez danışmanı atanır. Tez danışmanı ile birlikte öğrenci tez konusunu belirler.
8. Ders döneminin bitmesi ile birlikte öğrenci tez dönemine girerek tez yazmaya başlar. Tez döneminde öğrenci üniversiteye sadece tez danışmanı ile tezin gidişatını değerlendirmek için gider.
9. Tez yazımının bitmesinin ardından danışman ve bölüm tarafından tez savunması için jüri üyeleri belirlenerek üniversiteden bir tez savunma tarihi istenir. Bu süreçte tez jürilerine tezi okuması için dağıtım yapılır.
10. Savunma tarihinde öğrenci tez jürisi tarafından oylama usulü ile başarılı ya da başarısız olarak değerlendirme yapılır. Başarılı olarak değerlendirilen öğrenci tez savunma günü mezun olur.
11. Başarısız olarak değerlendirilen öğrenciye belirli bir tarih verilerek tezinde önerilen değişikliklerin yapması istenir, sürenin sonunda öğrenci tekrar savunmaya girer.

y03

YÜKSEK LİSANS ÇEŞİTLERİ

y01

Temelde yüksek lisans programlarında tez yazma durumuna göre ve programın yürütüldüğü şekillere göre çeşitli ayrımlar bulunmaktadır.

  • Tezli yüksek lisans programları: Ders döneminin ardından tez yazılır.
  • Tezsiz yüksek lisans programları: Ders döneminin ardından tez yazılmaz, dönem projesi yazılır.
  • Uzaktan yüksek lisans programları: Tezli ya da tezsiz olabilir, dersler için üniversiteye gidilmez, dersler online olarak internet üzerinden yürütülür.
  • İkinci öğretim yüksek lisans programları: Tezli ya da tezsiz olabilir, dersler genellikle mesai saatinden sonra yapılır, çalışanlar için uygundur.
  • MBA : Master of Business Administration kısaltması olan MBA; “İşletme Yönetimi” yüksek lisansı için kullanılan bir tabirdir.