BELEDİYE YÖNETİCİLERİNE ve PERSONELİNE YÖNELİK PSİKOLOJİK ETKİNLİKLERİMİZ

Yerel yönetimlerde hizmet veren yöneticilerimizin yetkinliklerini güçlendirmek için çeşitli eğitim, seminer, yönetici koçluğu ve grup çalışmalarıyla uzmanlıklarını zenginleştirmesi elde edilecek kazanımları arttırmaktadır.

 • İletişim ve Beden Dili
 • Liderlik
 • Motivasyon
 • Problem Çözme ve Karar Verme
 • Stratejik Planlama ve Yönetim
 • Stres Yönetimi
 • Zaman Yönetimi
 • Değişim Yönetimi
 • Etkililik ve Verimlilik Yönetimi
 • Koçluk Becerileri
 • Kriz Yönetimi
 • Müşteri Odaklılık ve Hizmette Kalite
 • Müzakere Teknikleri
 • Öğrenen Organizasyonlar
 • Performans Yönetimi
 • Takım Çalışması
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • Toplantı Yönetimi
 • Yaratıcılık ve Yenilikçilik
 • Yönetim Becerileri

 

Bireysel Danışmanlık Hizmetlerimiz: Belediye personelinin özellikle de görev tanımı gereği stres yükleyen birimlerde hizmet veren çalışanların (zabıta, beyaz masa vb) zaman içinde mesleki tükenmişlik ve yıpranmışlıkları artmaktadır. Psikolojik tarama testi ile kurumun psikolojik haritası çıkarılarak, yapılan analizler sonucunda kuruma bir yol haritası çıkarılır, ihtiyaç duyan personele de bireysel psikoterapi hizmeti verilebilir.

Yönetici Koçluğu: Koçluk, bireyleri ve takımları sonuçlara ulaştırmak için yetkilendiren, geliştiren ve cesaretlendiren ortam ve koşulları yaratan yönetsel bir eylemdir. Koçlar, insanların bulundukları yerlerden olmak istedikleri yerlere gitmelerine yardımcı olurlar. Bunu; cesaretlendirme, özendirme ve bilgilendirme yoluyla yaparlar.

Vb. başlıklarda veyahut yöneticilerimizin ihtiyaç duydukları diğer psikolojik konularda etkinlikler düzenleyebiliriz.

belediye-yonetici