ÇOCUK PSİKOLOJİSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME

 • WISC-R ZEKA TESTİ EĞİTİMİ
 • STANFORD BINET ZEKA TESTİ EĞİTİMİ
 • ÇOCUK DEĞERLENDİRME TESTLERİ 1. PAKET
 • ÇOCUK DEĞERLENDİRME TESTLERİ 2. PAKET
 • ÇOCUK DEĞERLENDİRME TESTLERİ 3. PAKET
 • GiLLiAM OTİSTİK BOZUKLUK DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ-2-TÜRKÇE VERSİYONU
 • MARMARA İLKÖĞRETİME HAZIR OLUŞ TESTİ EĞİTİMİ
 • DENVER 2 GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ UYGULAYICI YETİŞTİRME SERTİFİKA KURSU
 • GEÇDA GAZİ ERKEN ÇOCUKLUK DEĞERLENDİRME ARACI KURSU
 • MACHOVER YORUMLAMASI İLE BİR İNSAN ÇİZ TESTİ EĞİTİMİ
 • OKUMA YAZMAYI HIZLI ÖĞRETEN YENİ BİR YÖNTEM
 • KONUŞMA SESLERİ, ARTİKÜLASYON ve FONEM TEST EĞİTİMLERİ
 • YALÇINKAYA METODU İLE DİL VE KONUŞMANIN EĞİTSEL TEDAVİSİ
 • CENTRAL İŞİTSEL İŞLEMLE FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TESTLERİ EĞİTİMİ
 • ALICI VE İFADE EDİCİ DİLİ DEĞERLENDİRME TESTİ
cocuk-olcumleme