ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE TERAPİLERİ

 • ÇOCUK ve ERGEN PSİKOPATOLOJİSİ
 • OYUN TERAPİSİ
 • ÇOCUK BİLİŞSEL VE DAVRANIŞÇI TERAPİ
 • ABA TERAPİSİ
 • OÇİDEP KURSU (Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı)
 • ÖĞRENCİ KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI
 • ÇOCUKLARLA ÇALIŞMA EĞİTİMİ
 • ÖÖG’DE PSİKOEĞİTİM
 • DİKKAT BECERİLERİNİ GELİŞTİRME VE KONSANTRASYON TEKNİKLERİ EĞİTİM PROGRAMI
 • ETEÇOM (ETKİLEŞİM TEMELLİ ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜDAHALE PROGRAMI)
 • ZEKA OYUNLARI DERSİ EĞİTİMCİ EĞİTİMİ SERTİFİKA KURSU
cocuk-psikoloji