GENÇLİK MERKEZLERİNE YÖNELİK PSİKOLOJİK ETKİNLİKLERİMİZ

Gençliğimizin yaşadığı problemler dikkate alındığında destek olabileceğimiz konu başlıkları şöyle sıralanabilir:

KARİYER İSTİHDAM BİRİMİ:
Mesleki rehberlik, Mesleki değer-ilgi-yetenek tespiti, Meslek tanıtım toplantıları, Meslek adamı yerine mesleğinin adamını yetiştirme programları, Mesleğinin adamlarıyla bir araya gelme, Vb.

AKADEMİK DANIŞMANLIK BİRİMİ:
Başarı ve Motivasyon, Rehberlik, Sınav danışmanlığı, Tercih danışmanlığı, Vb.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ:
Gençlik çalışmaları hem bireysel hem de grupla yapılmalıdır. Hem gençler hem de gencin arkadaş̧, aile, akraba, öğretmen vb. yakınları sürece katılmalıdır. Hem önleyici hem de tedavi edici çalışmalar bir bütünlük içerisinde gerçekleştirilmelidir. Psikoteknik testlerle desteklenmelidir.

GENÇLER İÇİN
Gençlerin kendini tanıma, değişim, kimlik bunalımı, aidiyet, madde bağımlılığı, arkadaş̧-aile ilişkileri, karşı cinsle iletişimi, cinsel problemleri, bağımsızlık isteği vb. spesifik dertlerine yönelik bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti verecek bir uzman olmalıdır.

Gençlik dönemine özel konu başlıklarıyla eğitim, seminerler dizileri (stres yönetimi, öfke kontrolü, aidiyet, bağımsızlık, kişilik oluşumu, madde bağımlılığı, gençlerle baş başa, vs.)

GENCİN YAKINLARI İÇİN
Gençlerin kendini tanıma, değişim, kimlik bunalımı, aidiyet, madde bağımlılığı, arkadaş̧-aile ilişkileri, karşı cinsle iletişimi, cinsel problemleri, bağımsızlık isteği vb. spesifik dertlerine yönelik bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti verecek bir uzman olmalıdır.

Gençlik dönemine özel konu başlıklarıyla eğitim, seminerler dizileri (stres yönetimi, öfke kontrolü, aidiyet, bağımsızlık, kişilik oluşumu, madde bağımlılığı, gençlerle baş başa, vs.)

Evlilik ve aile okulu programları: Aileleri, evlilik ve aile okulu, çocuk eğitimi vb. paket programlarla en baştan güvence altına alıp sürecin başından itibaren genci güçlendirmek ve korumak, çocukluktan gençlik dönemine dert miras bırakmamak.

Öğretmen ve idareciler başta olmak üzere eğitim kurumlarında, STK’larda, işletmelerde gençlerle iletişim halinde olan meslek gruplarını gençlik psikolojisi, gençlerle iletişim konularında bilgilendirmek

PSİKODRAMA
Psikodrama, çeşitli ısınma oyunlarıyla başlayıp paylaşımlarla şekillenen, iç dünyamıza yolculuk edebildiğimiz bir grup terapisidir. “Birlikte yapmak”, “Birlikte hissetmek”, Birlikte olmak” kavramları psikodramada anlamını bulan sağlıklı ilişkiler üçlemesidir. Çeşitli problem gruplarına ve o gençlerin ailelerine yönelik psikodrama uygulanabilir. Saldırganlık ve şiddet eğilimi olan gençler için, Saldırganlık ve şiddet eğilimi olan gençlerin aileleri için psikodramatik yaşantı destek grubu gibi

 • Gelecek kaygısı yaşayan gençler için,
 • Sınav kaygısı yaşayan gençler için
 • İntihar, yakın kaybı, travma yaşayanlar için
 • Ders başarısını arttırmak için
 • Madde bağımlılığından kurtulmak için
 • Özel öğrenme güçlüğü yaşayan gençler için
 • Sınavlarda derece yapmaya hazırlanan gençler için
 • Üstün yetenekliler için
 • Engelliler için
 • Yaratıcı çocuklar için
 • Kendine güveni arttırmak için
 • İşsiz gençler için
 • Bağımlılığı olan gençler için
 • .. özel durumu olan gençler için

Herhangi bir problemi olmadığı halde psikodramaya katılmak isteyen gençler için
Daha sonra ihtiyaç duyulan herhangi bir konu için psikodramatik yaşantı destek grupları oluşturulabilir.

YARATICI PSİKODRAMA
Gençlerin yaşadıkları problemlerin farkına varmalarını, yalnız olmadıklarını, çözümü için bir şeyler yapabileceklerini fark ettikleri yaratıcı oyunlarla dolu psikodramatik bir etkinliktir.

SANATLA (ART) TERAPİ
Gençlerin sanat yoluyla kendilerini ifade ederken terapistin de sanat yoluyla terapötik bir süreci yöneterek koruyucu, güçlendirici, önleyici ve tedavi edici psikolojik destek hizmeti vermesidir. Gençlim merkezinde icra edilen her bir sanatsal faaliyetin bir sanat terapisti tarafından desteklenmesiyle aynı anda 2 etkinliğin de başarısı mislinden fazla artabilecektir.

PSİKOLOJİK İZLEM
Eğitici Sinema Filmi seyredilir ve katılımcılarla film hakkında sohbet ve söyleşi yapılarak gençlerin farkındalık kazanmaları sağlanır.

GRUP ÇALIŞMALARI
Yaşam becerileri eğitimi
Akran etkinlikleri
Vb. grup çalışmaları düzenlenebilir

EVLİLİK VE AİLE DANIŞMANLIĞI
Evlenmeden Önce (Flört, Eş Seçimi, Kişilik Testleri, Nişanlılık vb) Evlendikten sonra (Aile içi iletişim, mutluluk yolları, problemler ve çözümler, çocuk eğitimi vb) süreçlerde eğitim ve bireysel psikolojik danışmanlık

SOSYAL HİZMET UZMANI
Takip edilen gençlerin ailelerini, akrabalarını, okul ve işyerlerindeki insanları daha yakından tanımak ve çözüm sürecine dahil etmek için yapılan ziyaretler ve araştırmalar için bir uzman arkadaşın görevlendirilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.

genclik