MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE YÖNELİK PSİKOLOJİK ETKİNLİKLERİMİZ

Eğitim yöneticileri için ihtiyaca binaen okul ruh sağlığını koruyucu ve güçlendirici eğitimler düzenlenebilir. Acil durum müdahale yöntemleri, kriz yönetimi gibi pratik beceriler kazandırılabilir. Öğretmen öğrenci ve veliler için çeşitli psikolojik eğitim, seminer ve etkinlikler düzenlenebilir.

milliegitim